Ända sedan starten har vi haft ett starkt engagemang för kvalitet, miljö och hållbarhet som genomsyrar allt vi gör. Från valet av den bästa råvaran till trägolv från våra 3 000 timmerleverantörer och de olika ytbehandlingar vi använder, till våra vinylgolv och vår produktion som helhet. Oavsett om det gäller våra parkettgolv eller vinylgolv uppfyller Kährs alla krav på ett modernt golv, estetiskt såväl som miljö- och kvalitetsmässigt.

För att kunna tillhandahålla relevant information om våra produkter följer vi även Golvbranschens (GBR) standard för miljödeklarationer. Kährs möter European E1, Eo och California Air Resources Board - Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) fas 1 och 2.

Svanen

SVANEN

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Kährs är idag stolta över att ha över 180 golv Svanenmärkta. Steget att miljömärka är ett naturligt resultat av ett långsiktigt miljöarbete.

Ladda ner:
Kährs Svanen-certifikat

Kähr Svanen-certifikat del 2

Kährs Svanen-licenser

Kährs Svanen-licenser del 2

Länk till 
- listan över Svanenmärkta golv från Kährs
- listan över Svenenmärkta golv från Kährs del 2

Webbplats - Svanen

GBR Auktoriserat Golvföretag

AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG

Kährs i Sverige är en Auktoriserad Golvleverantör. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, gör det möjligt för golvbranschens leverantörer att visa sitt miljö- och kvalitetsengagemang genom en auktorisation anpassad för företag som säljer golvmaterial på den svenska marknaden.

Auktorisationen hjälper köpare att ställa relevanta miljö- och hållbarhetskrav utifrån ett helhetsperspektiv och borgar för hållbara golv genom hela kedjan från leverantör till entreprenör. Kriterierna bygger på FNs globala hållbarhetsmål och ISO 26000 och är anpassade så att de är relevanta för just golvinstallationer. Auktoriseringen kräver en extern revision som godkänns av GBR.

Ladda ner:
GBR Auktoriserat Golvföretag - Certifikat

Webbplatser:
Auktoriserat Golvföretag - Leverantörer
Golvbranschen

Byggvarubedömningen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Bakom Byggvarubedömningen står svenska fastighetsägare och byggherrar. Syftet är en standard för miljöbedömning av varor. Föreningens ambition är att hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Sökning görs på Byggvarubedömningens hemsida. Kundunik inloggning krävs.

Många av Kährs produkter finns bedömda hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och social hållbarhet. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

SundaHus

SUNDAHUS

SundaHus är ett privat aktiebolag med affärsidén att sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

SundaHus AB bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg A/B/C/D och byggnader enligt olika system.

Många av Kährs produkter är värderade av SundaHus AB, och värderingarna uppdateras regelbundet. Kundunik inloggning krävs.

Webbplats - SundaHus

epd_rts.png

EPD -

Miljövarudeklaration för byggprodukter

En EPD (Environmental Product Declaration) beskriver byggmaterial, byggprodukter eller byggkomponenter utifrån av deras miljöpåverkan samt deras funktionella och tekniska egenskaper. Med en EPD kan tillverkare redovisa jämförbar, objektiv och tredjepartsverifierad data över alla aspekter av en produkts miljöprestanda under dess hela livscykel. Denna information kan användas av fastighetsutvecklare och planerare för att beräkna en byggnads totala miljö- och klimatpåverkan över dess livscykel.

Ladda ned:

Kährs 15 mm, 14 mm och 13 mm lamellparkett EPD (produktionsort Nybro, Sverige)

Kährs Upofloor EPD Enomer Products: Zero Sheet, Zero Tile, Xpression, Kährs LT Enomer 

Kährs Upofloor EPD Enomer Product: Zero Sound 

Kährs Luxury Tiles Click EPD 

Kährs Luxury Tiles Dry Back EPD 

Kährs Luxury Tiles Loose Lay EPD 

Basta Online

BASTAOnline

BASTAOnline är byggbranschens vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Sökning görs på BASTAOnlines hemsida. Inloggning behövs inte. Många av Kährs produkter är registrerade i Basta.

Webbplats - BASTA

FSC & PEFC

FSC® & PEFC™

FSC® - Forest Stewardship Council® är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Kährs är certifierat sedan 2005 och har licens FSC® C019122.

PEFC™ - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Kährs är certifierat sedan 2013.

Vi erbjuder ett antal FSC® Mix certifierade trägolv i vårt standardsortiment, flera av våra ekgolv kan efter förfrågan tillverkas som FSC® Mix och kan bidra till LEED och/eller BREEM projekt. Se lista nedan över FSC® certifierade trägolv för ytterligare information, eller kontakta oss för att diskutera dina specifika projekt.

Ladda ner:
FSC®-certifikat
PEFC™-certifikat
FSC® och PEFC™ - generell inköpspolicy

ISO 9001 & ISO 14001

ISO

ISO 14001 är det internationella miljöledningssystemet, medan ISO 9001 är det internationella systemet för kvalitetskontroll. Nedan finner du kvalitets- och miljöackrediteringarna för Kährs anläggningar.

Ladda ner:
Kährs ISO 9001 - 14001-certifikat

M1

M1

Alla våra vinylgolv i Luxury Tiles-sortimentet är certifierade enligt M1. Märkningen innebär att byggmaterialet i en produkt uppfyller de hårdaste utsläppskraven för inomhusluft.

Webbplats – M1

French A+

FRENCH A+

En fransk certifiering som garanterar att produkter som installeras inomhus, där golv är ett exempel, testats och följer utsläppskrav för en god inomhusmiljö. Alla våra vinylgolv uppfyller kraven för French A+.

Webbplats – French A

FloorScore®

 FLOORSCORE® & LEED

Kährs produkter är FloorScore®-certifierade, vilket bidrar till LEED byggprojekt. Våra produkter kan bidra till flera poäng i LEED 2009 och LEED V4 projekt. Vidare kan många av Kährs golv i ek produceras som FSC Mix eller PEFC och därmed bidra med poäng till LEED och/eller BREEAM projekt. Kontakta oss för mer information.

Vad är LEED och FloorScore®? LEED, Leadership in Energy & Environmental Design, är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden. LEED används för en mängd olika byggnadstyper. FloorScore® är en oberoende testning och certifiering för golvprodukter i USA.

Ladda ner:
FloorScore-certificate
Kährs LEED Points Contribution

 

 

Ackrediteringar