Att välja ett trägolv innebär att ta ansvar för miljön, både inomhus och på vår planet. Att välja ett från Kährs är att göra ett ännu smartare grönt val. Våra innovationer har radikalt förändrat tillverkningen av trägolv globalt – och samtidigt medverkat till en ljusare framtid för vår planet.

SVANEN

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Kährs är idag stolta över att ha över 150 golv Svanenmärkta. Steget att miljömärka är ett naturligt resultat av ett långsiktigt miljöarbete.

Ladda ner:
Kährs Svanen-certifikat
Bilaga - listan över Svanenmärkta golv från Kährs

Webbplats - Svanen

BASTAOnline

BASTAOnline är byggbranschens vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Sökning görs på BASTAOnlines hemsida. Inloggning behövs inte. Många av Kährs produkter är registrerade i Basta.

Webbplats - BASTA

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Bakom Byggvarubedömningen står svenska fastighetsägare och byggherrar. Syftet är en standard för miljöbedömning av varor. Föreningens ambition är att hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Sökning görs på Byggvarubedömningens hemsida. Kundunik inloggning krävs. Många av Kährs produkter finns bedömda i Byggvarubedömningen.

Webbplats - Byggvarubedömningen

SundaHus

SundaHus är ett privat aktiebolag med affärsidén att sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

SundaHus AB bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg A/B/C/D och byggnader enligt olika system.

Många av Kährs produkter är värderade av SundaHus AB, och värderingarna uppdateras regelbundet. Kundunik inloggning krävs.

Webbplats - SundaHus

ISO

ISO 14001 är det internationella miljöledningssystemet, medan ISO 9001 är det internationella systemet för kvalitetskontroll. Nedan finner du kvalitets- och miljöackrediteringarna för Kährs anläggningar.

Ladda ner:
Kährs ISO 9001 - 14001-certifikat

EMAS

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS mål är att strömlinjeforma och kontinuerligt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer. Dessutom ska EMAS förmedla pålitliga budskap till marknaden om resultat av miljöarbete via granskade och godkända miljörapporter och andra former av kommunikation om miljön, som annonsering och marknadsföring. Kährs har varit EMAS-registrerade sedan 1997.

Här kan du läsa Kährs EMAS-rapport 2018

Kährs EMAS-rapport har granskats och godkänts av DNV Certification AB, Sverige enligt EMAS riktlinjer. Se vårt DNV:s godkännandedokument

FSC®/PEFC™

FSC® - Forest Stewardship Council® är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Kährs är certifierat sedan 2005 och har licens FSC® C019122.

PEFC™ - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Kährs är certifierat sedan 2013.

För att kunna tillhandahålla relevant information om våra produkter följer vi även Golvbranschens (GBR) standard för miljödeklarationer. Kährs möter European E1, Eo och California Air Resources Board - Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) fas 1 och 2.

Ladda ner:
FSC®-certifikat
PEFC™-certifikat
FSC® och PEFC™ - generell inköpspolicy