TEXTILPLATTOR FRÅN MODULYSS

Vi är stolta över att varumärket modulyss nu blir en del i Kährserbjudandet och är övertygade om att du kan hitta den produkt som förmedlar just den känsla du strävar efter - för varje specifikt projekt. modulyss verksamhet är ISO-certifierad och alla produkter är godkända av SundaHus.

KÄHRS LUXURY TILES

Kährs och Ehrenborg har blivit ett. Våra Luxury Tiles kombinerar en naturlig look av trä och sten med alla fördelar kring uthållighet och modern golvteknologi. Luxury Tiles passar utmärkt för hotell, kontor, restauranger, affärer, privata hem och sjukhus. Golven presenterades på Stockholm Furniture Fair och lanseras under våren.

KVALITET MED NATUREN I ÅTANKE

När du väljer ett Kährsgolv fattar du ett, ur miljöperspektiv, klokt beslut. Det finns många exempel på hur vi under årens lopp anpassat vår tillverkning med naturen i åtanke. Vi kallar det Beauty with a conscience.