Parketti ja lattialämmitys sopivat hyvin yhteen. Erittäin tärkeää on kuitenkin noudattaa sekä Kährsin että lattialämmitysjärjestelmän toimittajan asennusohjeita. Kun asennus tehdään huolellisesti ja asennusohjeita noudattaen, on lopputuloksena kaunis ja kestävä sekä käyttöominaisuuksiltaan miellyttävä lattia.

Herkkä kosteudelle

Lattialämmityksellä varustetut lattiat ovat tavallista alttiimpia kosteudelle. Tämä johtuu siitä, että lattian kuivimpien ja kosteimpien osien välinen kosteusero kasvaa ajan myötä. Lattialämmitys kuivattaa lattiaa nopeammin, mikä saa puun kutistumaan. Kylmässä ja kuivassa ilmastossa sauvojen väliin ilmestyy todennäköisesti rakoja ja laudat muuttuvat ajan myötä hieman koveriksi. Suosittelemme, että lattialämmityksen kanssa käytetään 15-millimetristä Kährs Original -parkettilattiaa tai 7-millimetristä Kährs Linnea -lattiaa, jossa on Woodloc® -ponttiliitokset. Kährs Original ja Kährs Linnea pienentävät lautojen väliin ilmestyvien rakojen riskiä.

Ota huomioon, että pyökistä ja kovavaahterasta valmistetut lautaparketit turpoavat ja kutistuvat muita puulajeja enemmän ja siksi niitä ei suositella asennettavaksi lattialämmityksen kanssa.

Asennus

Kun lattiaa asennetaan lämmitysjärjestelmän päälle, asennuslämpötilan on oltava vähintään 18 astetta. Tämä koskee lautoja, aluslattiaa ja huoneilmaa. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava 30–60 prosenttia ennen lattian asennusta, asennustyön aikana ja asennuksen jälkeen. Puulattia on asennettava mahdollisimman lähelle aluslattiaa ilman ilmarakoa. Jos väliin jää ilmarako, puu saattaa kuivua erittäin nopeasti. Välikerroksen materiaaliksi suositellaan (PE-kalvo + ) pahvia, koska polyeteenisolumuovin ja korkkilastulevyn lämmöneristävyys on suurempi.

Comfort and warmth with underfloor heating

Underfloor heating

Lattialämmityksen asentamista koskevat erikoisvaatimukset:

  • Lattiarakenteessa on oltava lämpöä johtava kerros, joka levittää lämmön tasaisesti koko lattiapintaalalle. Näin vältetään korkeat lämpötilat yksittäisissä paikoissa. Pintalämpötilaa on pystyttävä säätämään ja rajoittamaan erittäin tarkasti.
  • Koko lattiapinta-ala on lämmitettävä. Tämä ei kuitenkaan koske niin kutsuttua mukavuuslämmitysjärjestelmää, jonka tarkoituksena on vain täydentää normaalia lämmitysjärjestelmää. Lämpötilan lattian pinnassa on tällöin oltava huomattavasti matalampi kuin korkein sallittu lämpötila (27 °C).
  • Asennetun lattian lämmöneristyskyvyn on oltava alhainen. Tämä koskee myös lattian välikerrosta.
  • Höyrysulku on asennettava mahdollisimman lähelle puulattiaa rakenteen sallimissa rajoissa. Jos lattian kannatinpalkit ovat paksuja tai painavia, on erityisen tärkeää asentaa höyrysulku mahdollisimman lähelle puulattiaa. Höyrysulkua ei saa missään tapauksessa asentaa lattiapalkkien alapuolelle.
Parketin asentaminen lattialämmityksen kanssa, pdf-tiedosto

Accreditations