Vår kombination av tradition, kunskap och högteknologi är unik för trägolvstillverkare. Den har inspirerat oss att tänka utanför ramarna och använda trä på ett nyskapande sätt – till gagn för både nuvarande och framtida generationer. Kährs mer än 160 år långa historia kantas av en rad innovationer som genom åren har format hela den globala trägolvbranschen – från uppfinningen av lamellparketten till den limfria läggningen med fogsystemet Woodloc®.

1857 - Kährs grundades i Nybro

LÅNG HISTORIA I NYBRO

1857 grundas Kährs i Nybro, djupt i hjärtat av de småländska skogarna, där Johan Kähr den äldre startar en snickeriverkstad där man tillverkar bruksföremål av trä. I dag, 160 år senare, har företaget fortfarande sin största fabrik och sitt hjärta i Nybro.

1919 - AB Gustaf Kähr

MILJÖPIONJÄRER

1919 tar Gustaf Kähr, grundarens sonson, över företaget och byter namn till AB Gustaf Kähr. Under hans ledning utvecklas bolaget och blir en viktig och innovativ tillverkare av trädörrar, leksaker, möbler, dörrar och golv. Gustaf ägnade sig åt att hitta effektiva sätt att använda träråvaran och att förbättra träets formstabilitet vid användning som byggmaterial.

1941 - Patent på lamellparkett

LAMELLPARKETTEN

1941 beviljas Kährs ett patent för uppfinningen av dagens moderna fabrikstillverkade lamellparkett. Efter andra världskriget får bostadsmarknaden ett uppsving, och många familjer bygger egna småhus. Detta innebär en ökad efterfrågan på parkettgolv, som betraktades som nödvändiga i de finare delarna av husen.

1958 - det första fabrikslackade golvet

FABRIKSLACKERADE GOLV

1958 tillverkas det första fabrikslackade golvet med hjälp av metoder introducerade av Kährs. Tidigare lades golven in obehandlade och slipades och lackades på plats. Tillverkning av ett fabrikslackat golv kräver hög precision för att golvytan ska bli slät och golvet helt jämnt.

1965 - Patent på sportgolv

PATENT PÅ SPORTGOLV

1965 tar Kährs patent på en helt ny sportgolvskonstruktion. Brädorna spikades på ett system av flexibla reglar, vilket gav ett golv med rätt sorts svikt för idrottsaktiviteter.

1980 - Kährs globala expansion

GLOBAL EXPANSION

1980 inleder Kährs en global expansion av sin verksamhet till ett antal europeiska marknader, bland annat Norden, Tyskland och Frankrike, samt till USA. I mitten av 1990-talet går Kährs också in på marknaderna i Östeuropa och Asien, till exempel i Ryssland och Kina.

1984 - tillverkning fri från lösningsmedel

TILLVERKNING FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL

1984 blir Kährs den första golvtillverkaren som utvecklar en tillverkningsprocess helt fri från lösningsmedel. Kährs var tidigt ute och startade sitt miljöarbete, långt innan det blev allmän praxis i branschen.

1995 - Kährs Linnea, en ny generation trägolv

DEN NYA GENERATIONENS TRÄGOLV

1995 introducerar Kährs en ny generation trägolv: Linnea med ett tunt ytskikt av trä, men ändå hårt, slitstarkt och lätt att lägga.

1997 miljöcertifieras Kährs enligt ISO 14001

MILJÖCERTIFIERING

1997 miljöcertifieras Kährs enligt ISO 14001. Med restprodukter från den fällda skogen produceras fjärrvärme till samhället runt fabriken. Askan som blir kvar återförs till skogen som gödning.

1999 - Woodloc®, världens första limfria fog

VÄRLDENS FÖRSTA LIMFRIA FOG

1999 lanserar Kährs världens första trägolv med den limfria Woodloc®-fogen. Denna teknik sågs som revolutionerande och medförde snabbare läggning och perfekta resultat.

2004 - nytt sportgolv Kährs Activity Floor

NYTT SPORTGOLV

2004 lanseras ett nytt sportgolv av Kährs. Det kan läggas snabbare och över större ytor. Golvet godkänns enligt den globala standarden för sportgolv, DIN, och används vid stora sportevenemang.

2009 - Woodloc® 5S

WOODLOC® 5S

2009 lanserar Kährs nästa steg i utvecklingen av fogsystemet Woodloc® – Woodloc® 5S. Tack vare dessa nya fogar blir läggningen ännu enklare och mer flexibel – och golvet ännu starkare.

2013 - Kährs Master tvåskiktsparkettgolv

INTRODUCERAR TVÅSKIKTSPARKETT

2013 introduceras Kährs Master, ett tekniskt avancerat tvåskiktsparkettgolv. Serien omfattar tre kollektioner: litet, medelstort och stort format.

2015 - robotstyrd designlinje i Nybro

HÖGTEKNOLOGISK DESIGNLINA

2015 tas en revolutionerande, högteknologisk robotstyrd designlinje i drift vid anläggningen i Nybro. På den nya tillverkningslinjen kan man anpassa avancerade förprogrammerade mönster till varje unik planka.

2017 - Kährs 160 år

VI FIRAR 160 ÅR

2017 firas företagets 160-årsjubileum med introduktionen av ett antal nya innovativa trägolv. Långsiktiga satsningar ger maximal hållbarhet i hela tillverkningsprocessen och under trägolvets hela livscykel – från råvara till återvinning.

Ackrediteringar