Lamellparketten, 1941 års innovation från Kährs, har visat sig vara den bästa och mest stabila konstruktionen av ett trägolv. Det är också den mest miljövänliga då råvaran, som är förnyelsebar, optimeras. Golvet går dessutom att återbruka eller återvinna.

Kährs lamellparkett

BÄST KLIMATSTABILITET

Eftersom trä är ett hygroskopiskt material (i dagligt tal kallat levande) som påverkas av luftfuktigheten rör sig ett trägolv efter årstiderna. En lamellparkett, jämfört med ett massivt trägolv, är 75 % stabilare tack vare sin konstruktion. De olika skikten limmas korsvis mot varandra och begränsar på så sätt träets naturliga rörelse efter årstiderna.

Mindre råvara

MINDRE RÅVARA

Eftersom lamellgolvets stomme, till skillnad mot för massiva trägolv, består av trä som är snabbväxande eller återvunnet använder vi mindre av det värdefulla hårdträet så som ek eller ask.

Ytskikt som ett massivt golv

YTSKIKT PRECIS SOM ETT MASSIVT GOLV

Ytskiktet på vår lamellparkett kan slipas upp till fyra gånger under golvets livstid, precis som de flesta massiva trägolv. Begränsningen ligger alltid i avståndet från ytan till fogen.

Ackrediteringar