Med rätt underhåll kommer Kährs trägolv behålla sitt utseende och sin funktion i många år. Beakta att ljusa trägolv, infärgade så väl som ljusare träslag, och riktigt mörka nyanser är känsligare för dagligt slitage. Det gäller också för renare sorteringar jämfört med mer rustika som är mer förlåtande. Korrekt utformade entréområden skyddar golvet mot onödigt slitage.

För detaljerade instruktioner om underhåll, omoljning och omlackning, ladda ner våra underhåll- och reparationsguider i PDF.

 

Underhåll och skötsel av Kährs trägolv i kommersiella miljöer

 

Kährs underhållsguide för kommersiella miljöer

Underhåll och skötsel av lackade golv i kommersiella miljöer

 • Vår fabrikslackade yta kan förstärkas med ytterligare ett lager lack för att förbättra fuktskyddet, men det behövs inte om det i hemmamiljö eller under hemmaliknande förhållanden. Observera att ett extra lager lack kan förändra golvytans utseende.
 • Den dagliga städningen ska genomföras med torra metoder. Om en kombimaskin används ska så lite vatten som möjligt användas. Restvatten ska torka inom en minut.
 • Låt inte lacken nötas. På så sätt undviker du att smuts och vatten tränger in i ytan så att golvet även i fortsättningen är lätt att rengöra.
 • Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Underhåll och skötsel av oljade golv i kommersiella miljöer

 • Den fabriksoljade ytan ska förstärkas med Kährs Satin Oil direkt efter läggningen.
 • Den dagliga rengöringen ska utföras med torra metoder, t.ex. dammsugning eller sopning, eftersom vatten och rengöringsmedel skapar ett större underhållsbehov.
 • Trägolv kräver regelbunden oljebehandling. Hur ofta behandlingarna måste utföras beror på hur mycket golvet används och mängden trafik på det. Områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan behandlas delvis.
 • Om det inte räcker med att upprepa ytbehandlingen kan trägolvet maskinslipas ned till rent trä och sedan oljas igen.

Underhåll och skötsel av Kährs trägolv i bostäder

 

Kährs underhållsguide för bostäder

Underhåll och skötsel av lackade golv i bostadsmiljö

 • Sätt mjuka tassar på bords- och stolsben, använd inte tassar av metall som ger fläckar och repor på trägolv.
 • Daglig städning görs med torra metoder, genom att dammsuga och sopa.
 • Vid behov, städa golvet med en urvriden mopp eller trasa. Torkar golvet inom en minut används rätt mängd vatten.
 • Använd inte såpa, det riskerar att skapa en hinna på lackade golv.
 • Ta bort fläckar så fort som möjligt med Kährs Cleaner utspätt i vatten. Undvik rengöringsmedel med ammoniak.
 • Var försiktig eftersom starka fläckborttagningsmedel och hård gnidning kan påverka lacken.
 • Ett lackat golv kan behöva fräschas upp när golvet börjar kännas svårstädat eller fått en repad och nedmattad yta. Använd Kährs Lackrefresher.

Underhåll och skötsel av oljade golv i bostadsmiljö

 • Sätt mjuka tassar på bords- och stolsben, använd inte tassar av metall som ger fläckar och repor på trägolv.
 • Underhållsbehandla direkt efter läggning, därefter ungefär en gång per år. Använd Kährs Satin Oil.
 • Daglig städning görs med torra metoder, genom att dammsuga och sopa.
 • Vid behov, städa golvet med en urvriden mopp eller trasa. Torkar golvet inom en minut används rätt mängd vatten.
 • Ta bort fläckar så fort som möjligt med Kährs Cleaner utspätt i vatten. Undvik rengöringsmedel med ammoniak.
 • Var försiktig eftersom starka fläckborttagningsmedel och hård gnidning kan påverka eventuell infärgning.

Ackrediteringar