Kährsgolv läggs olika beroende på fog. De flesta golven har Woodloc®-fog och kan läggas både flytande och limmas ned. En del golv har traditionell limfog, golvet måste då limmas eller spikas mot underlaget.

FLYTANDE LÄGGNING

Att lägga ett golv flytande är det mest kostnadseffektiva sättet att installera ett golv. Använd ett underlag för att dämpa steg- och trumljud. Vid läggning på undergolv med risk för hög relativ fuktighet, t ex nygjutna bjälklag, på betonggov som ligger direkt på mark eller vid läggning av golv på golvvärmesystem, krävs en ångspärr. Kährs Tuplex är ett lättanvänt underlag som kombinerar ångspärr med ljuddämpning.

Den relativa luftfuktigheten (RF) får aldrig, varken under och efter läggningen, överstiga 60 % RF. Rums- och materialtemperaturen ska vara minst 15° C. Se våra läggningsinstruktioner för mer detaljerad information.

NEDLIMNING

Korrekt undergolv i kombinaton med rätt typ av lim är nödvändiga förberedelser i samband med nedlimning av trägolv. Det är undergolvets egenskaper som bestämmer vilket lim som behövs. Följ limleverantörens instruktioner noggrant.

Produkt

Fogsystem

Flytande

Nedlimmat

Nedspikat

Kährs ID 15 mm

Not & Fjäder

Nej

Ja

Nej

Kährs Supreme 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Supreme 15 mm (Da Capo Collection)

Woodloc®

Ja

Ja

Ja

Kährs Original 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Avanti 13 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Linnea 7 mm

Woodloc®

Ja

Ja

Nej

Kährs Contract 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Activity Floor 30 mm

Woodloc® 5S

Ja

Nej

Nej