Kährs trägolv läggs olika beroende på fog. De flesta golven har Woodloc®-fog och kan läggas både flytande och limmas ned. En del trägolv har traditionell limfog, golvet måste då limmas eller spikas mot underlaget.

FLYTANDE LÄGGNING

Att lägga ett golv flytande är det mest kostnadseffektiva sättet att installera ett golv. Använd ett underlag för att dämpa steg- och trumljud. Vid läggning på undergolv med risk för hög relativ fuktighet, t ex nygjutna bjälklag, på betonggov som ligger direkt på mark eller vid läggning av golv på golvvärmesystem, krävs en ångspärr. Kährs Tuplex är ett lättanvänt underlag som kombinerar ångspärr med ljuddämpning.

NEDLIMNING

Korrekt undergolv i kombinaton med rätt typ av lim är nödvändiga förberedelser i samband med nedlimning av trägolv. Det är undergolvets egenskaper som bestämmer vilket lim som behövs. Följ limleverantörens instruktioner noggrant.

TRÄGOLV OCH RELATIV LUFTFUKTIGHET (RF)

Trä är ett hygroskopiskt material, det betyder att trä kan ta upp och avge fukt. Trägolv tar upp fukt från luften i rummet där det ligger. Det gör att trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt.

Det är den relativa fuktigheten (RF) som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska ligga mellan 30–60% för att golvmaterialet skall fungera som avsett. På vintern när RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket kan göra att golvbrädorna blir konkava och springor visar sig mellan bräderna. Då krävs att fuktighet tillförs till luften genom t ex en luftfuktare. På sommaren med hög RF i luften (>60%) sker det omvända och golvet blir konvext och sväller vilket kan orsaka att golvet knarrar när man går på det. Vid en hög relativ fuktighet kan också bestående formförändringar hos trägolvet uppstå. Rums- och materialtemperaturen ska alltid vara mellan 15–25° C.
Se våra läggningsinstruktioner för mer detaljerad information

De här principerna gäller alla träbaserade golvmaterial. Det är inte bara trägolv som trivs bäst i en RF mellan 30–60%. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall.

LÄGGNINGSMETODER FÖR KÄHRS TRÄGOLV

 

Produkt

Fogsystem

Flytande

Nedlimmat

Nedspikat

Kährs ID 15 mm

Not & Fjäder

Nej

Ja

Nej

Kährs Supreme 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Supreme 15 mm (Da Capo Collection)

Woodloc®

Ja

Ja

Ja

Kährs Original 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Avanti 13 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Linnea 7 mm

Woodloc®

Ja

Ja

Nej

Kährs Contract 15 mm

Woodloc® 5S

Ja

Ja

Ja

Kährs Activity Floor 30 mm

Woodloc® 5S

Ja

Nej

Nej

Ackrediteringar