Att lägga Kährs trägolv är snabbt och enkelt tack då de flesta av våra golv har vårt innovativa fogsystem, Woodloc®. Woodloc® låser brädorna mekaniskt, gör golvet ännu starkare och det med praktiskt taget osynliga fogar.

Instruktionsfilm för hur golv med Woodloc® 5S-fog läggs

 

Kontrollista för golvläggning

  • Ett golv blir aldrig bättre än vad undergolvet medger
  • Undvik fuktabsorption genom att inte öppna paketen förrän de behövs i läggningsarbetet.
  • Under läggningen måste temperaturen på materialen, undergolvet och platsen vara minst 18 °C.
  • Den relativa luftfuktigheten på platsen ska vara mellan 30 och 60 procent.
  • Undergolvet måste vara torrt, rent, solitt och tillräckligt plant.
  • Mjuka, elastiska undergolv måste justeras.
  • Säkerställ att korrekt ångspärr läggs.
  • Skumplastunderlaget (EPS) måste ha tillräcklig kompressiv styrka.
  • Skumplastfilmen måste överensstämma med tillämpliga tjocklekstoleranser.
  • Sortera bort eventuella skadade eller felaktiga golvbrädor.

 

För mer detaljerad information om installationsmetoder och krav på undergolv, ladda ner läggningsanvisningen:

Läggningsanvisningar för Kährs trägolv - flytande läggning
Undergolv och golvvärme

Ackrediteringar