I valet av golv är det viktigt att tänka på golvets förmåga att motstå slitage i den interiör golvet ska ligga i. Vid hög användning måste kvalitet men även ytbehandling tas i beaktande. Vi rekommenderar oljade golv, i kombination med ett bra underhållsprogram, i rum med mycket trafik. I övriga rum kan både lackade och oljade trägolv användas.

NORMAL ANVÄNDNING

Normal användning innefattar vanligtvis bostäder, hotellrum och kontor. Här passar alla våra trägolv, oavsett träslag och ytbehandling, in. Tänk på att mer naturliga nyanser och mer rustika sorteringar är mer förlåtande.

TRÄGOLV VID NORMAL ANVÄNDNING

HÖG ANVÄNDNING

Hög användning innefattar offentliga miljöer så som restauranger, butiker och receptionsområden. I sådana miljöer rekommenderar vi hårdare träslag i oljat utförande. Tänk på att mer naturliga nyanser och mer rustika sorteringar är mer förlåtande.

TRÄGOLV VID HÖG ANVÄNDNING

Frågor att beakta i valet av trägolv:

  • I vilken typ av interiör ska golvet ligga?
  • Vilken typ av användning ska golvet klara?
  • Vilka träslag är nog hårda?
  • Vad är golvets förväntade livslängd?
  • Vilken ytbehandling passar bäst - lack eller olja?
  • Hur kommer golvet att underhållas?

Ackrediteringar