Alla Kährs trägolv, förutom bok och hard maple, går att kombinera med golvvärme. Det är viktigt att tänka på att golvets yttemperatur aldrig får överstiga 27 °C. Detta gäller även ytor intill element, under möbler och mattor osv. Var noga med att leverantörens monteringsanvisningar följs.

Golvvärme under årstiderna

Golv med golvvärme är känsligare för fukt än golv utan golvvärme. Det beror på att skillnaden i fuktinnehåll mellan de torraste och fuktigaste delarna av golvet kommer att öka med tiden. Golvvärme kan orsaka uttorkning, vilket får träet att dras samman och krympa. I ett kallt, torrt klimat kan du förvänta dig att springor uppstår mellan stavarna och att brädorna blir lätt konkava ibland.

Läggning av golv på golvvärme

När du lägger ett golv över golvvärmeslingor ska arbetstemperaturen vara minst 18 °C. Det gäller golvbrädor, undergolv och rumstemperatur. Den relativa luftfuktigheten får vara maximalt 60 % både före, under och efter golvläggningen. Trägolvet måste läggas nära undergolvet och utan luftspalt, eftersom träet annars kan torka ut väldigt snabbt. Läs mer i vår guide om golvvärme.

Golvvärme

Särskilda krav vid installation av golvvärme:

  • Golvkonstruktionen måste ha ett värmespridande skikt som ger hela golvytan en jämn temperatur, så att inte temperaturen blir för hög på vissa punkter.
  • Det måste gå att reglera och begränsa yttemperaturen med stor noggrannhet.
  • Hela golvytan måste vara uppvärmd. Det gäller dock inte för komfortvärmesystem som kompletterar den normala uppvärmningen. I sådana fall ska temperaturen vara betydligt lägre än tillåtna 27 °C vid golvytan.
  • Det lagda golvet, inklusive mellanskiktet, måste ha lågt termiskt motstånd.
  • En ångspärr måste byggas in i golvkonstruktionen och placeras så nära trägolvet som möjligt. Om golvbjälkarna är tjocka eller tunga är det särskilt viktigt att ha ångspärren nära trägolvet. Ångspärren får inte under några omständigheter placeras på motsatt sida om golvbjälkarna.
Ladda ned vår guide om undergolv och golvvärme

Ackrediteringar