2010 lanserade Kährs Woodloc® 5S – en vidareutveckling av det marknadsledande Woodloc®-systemet, med vilket Kährs revolutionerade golvbranschen 2000. Kährs erbjuder tre olika fogsystem beroende på brädans konstruktion.

Kährs Woodloc® 5S

WOODLOC® 5S

Med fogen Woodloc® 5S går det snabbt och enkelt att lägga ett Kährsgolv. Woodloc® 5S är marknadens starkaste fog och den senaste versionen av Woodloc®.

 • Marknadens starkaste fog
 • Snabb och enkel att lägga
 • Motstår förändringar i temperatur och relativ luftfuktighet
 • Inga springor
 • Går att lägga i 75 % större ytor, utan expansionsfog
 • Golvet kan användas direkt efter läggning
 • Enkelt att ta upp, om det lagts flytande
 • Finns på Kährsgolv med 15 och 30 mm tjocklek

Kährs Woodloc®

WOODLOC®

En mekanisk fog som inte behöver limmas.

 • Världens första mekaniska fog - lanserades år 2000
 • Snabbare och lättare att lägga än traditionella limfogar
 • Motstår förändringar i temperatur och relativ luftfuktighet
 • Inga springor
 • Golvet kan användas direkt efter läggning
 • Enkelt att ta upp, om det lagts flytande
 • Finns på Kährs Linnea 7 mm

Not och Fjäder

NOT OCH FJÄDER

En traditionell limfog med not och fjäder.

 • Ska nedlimmas
 • Finns på Kährs Supreme 20 mm

Ackrediteringar