Kährs plastfolie

0,2 mm åldersbeständig polyetenfolie, används som ångspärr och skall läggas med minst 200 mm överlapp. Levereras dubbelvikt. Plastfolien skall ligga så nära parketten som möjligt i konstruktionen, men under mellanlägget.
Artikelnummer
Ytbehandling
Träslag
Färg

ARTICLES

Artikelnummer Träslag Ytbehandling Färg
710115 710115

Ackrediteringar