Kährs-parketin asentaminen on helppoa ja nopeaa innovatiivisen Woodloc®-lukkopontin ansiosta. Lukkopontti lukitsee laudat mekaanisesti toisiinsa, jolloin liitoskohdat ovat erittäin tiiviit. Lautojen ensiluokkainen yhteensopivuus parantaa lattian toimivuutta ja kestävyyttä.

Asennusvideo Kährs Woodloc® 5S -lukkopontillisen lattian asentaminen

 

Parkettilattian asentajan tarkistuslista:

  • Parkettilattia voi olla korkeintaan niin hyvä kuin sen aluslattia.
  • Säilytä lattialautoja pakkauksissaan, jotta vältetään kosteuden imeytyminen niihin. Avaa pakkaukset sitä mukaa kuin asentaminen edistyy.
  • Asennuslämpötilan tulee olla vähintään 18 °C. Tämä koskee niin lautoja ja aluslattiaa kuin huoneilmaakin.
  • Ilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava alle 60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.
  • Aluslattian tulee olla kuiva, puhdas, tasainen ja luja.
  • Periksi antavat pehmeät aluslattiat tulee korjata.
  • Varmista, että aluslattian päälle on asennettu tarkoitukseen sopiva höyrynsulku.
  • Alustana käytettävän EPS-solumuovin puristuslujuuden on oltava riittävä.
  • Solumuovin on oltava määritettyjen paksuustoleranssien rajoissa.
  • Vioittuneet ja virheelliset laudat lajitellaan pois ennen parketin asentamista.

 

Katso tarkemmat asennusohjeet ja vaatimukset aluslattialle asennusohjeista.

Asennusopas - Woodloc® 5S
Neuvoja ja vinkkejä asentajille - Woodloc® 5S
Asennusopas - Woodloc® 5G
Asennusopas - Woodloc®
Asennusohje Kährsin liimapontillisille puulattioille
Asennusohje Kährsin Chevron-malliston puulattioille
Asennusohje Kährsin Activity Floor-malliston puulattioille - Woodloc® 5S
Aluslattiaa koskevat vaatimukset ja lattialämmitys

Accreditations